EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky Design Robot

1. Obecná ustanovení


Ceny jsou stanoveny v korunách českých nebo jednotkách měny EURO a reflektují stav daného předmětu. Jsme plátci DPH.

POLOŽKY NUTNO REZERVOVAT NA PRODEJNĚ.

Platební karty nepřijímáme.


2. Rezervace předmětu na prodejnu


Předměty si můžete rezervovat na prodejně po dobu jednoho týdne. Rezervace je nezávazná, pokud se Vám předmět nebude líbit, nemusíte jej kupovat. Nevyzvednuté předměty po uplynutí jednoho týdne automaticky vracíme do prodeje. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí předmětu a zaplacení kupní ceny. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze odstoupit ve smyslu článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek. Jste povinni si předmět při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady.


3. Zasílání předmětů kurýrní službou


Předměty z naší nabídky si můžete též objednat, budou Vám poté zaslány kurýrní službou. Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou. Ceny dopravy závisí na rozměrech a hmotnosti předmětu. Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením rezervace z Vaší strany. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek.


4. Právo odstoupit od smlouvy


Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Design Robot, Mgr. Jakub Cortés, na adrese Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4, e-mail jcortes@atlas.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Předmět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, dopravte zpět nebo je předejte na adrese Design Robot, Mgr. Jakub Cortés, Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete předmět zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením předmětu. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty věci v důsledku nakládání s ní jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi předmětu, včetně jeho funkčnosti.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Design Robot, Mgr. Jakub Cortés, Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4,

e-mail: jcortes@atlas.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

7. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím


Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 500,- Kč), a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen(povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.


8. Popis stavu zboží


Předměty nejčastěji prodáváme v takovém stavu, v jakém se nám jej podařilo získat. Jeví-li se to jako účelné, pokoušíme se o renovaci. Náš nábytek již posloužil někomu jinému, ne všechny kusy jsou proto v perfektním stavu. Vady, chybičky se snažíme uvádět.


9. Vadné plnění


Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění ; nepřizná.

Podle § 2156 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2156 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zbož&iac ute; z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.


10. Reklamační řád


Jakmile zjistíte vadu předmětu, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 6 těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak Vám soud nemusí náhradu přiznat.


11. Závěrečná ustanovení


Potvrzením rezervace předmětu v naší galerii berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu: jcortes@atlas.cz.

Potvrzením rezervace předmětu z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.